Sabtu, 05 Februari 2011

SUSUNAN PENGURUS DKM AL-BARKAH PARUNGPANJANG MASA BAKTI 2010 - 2015

SUSUNAN PENGURUS DKM AL – BARKAH
KECAMATAN PARUNGPANJANG
MASA BAKTI 2010 – 2015
I.       PEMBINA
1.      Camat Parungpanjang
2.      Kepala KUA Kec. Parungpanjang
3.      Penais Kec. Parungpanjang
4.      Ketua DMI Kec. Parungpanjang
5.      Ketua MUI Kec. Parungpanjang
II.    DEWAN PENYANTUN / PENASEHAT
1.      H. Abu Bakar
2.      H. Yuhyan Werdaya
3.      H. Agus Hasanudin
4.      H. Dr. Haryoko
5.      H. Anta Setiana
6.      H. Iim Sarbini
7.      H. Muhtadin
8.      H. Nartausa
9.      K. Udin Saepudin
III. PENGURUS HARIAN
A.     IDAROTUL MASJID (Managemen &Administrasi)
Ketua                           : H. Moh Abduh
Wakil Ketua                 : Uci Sanusi
Sekretaris                     : Abdus Sukur, S.Ag.
Wakil Sekretaris           : Abdul Karim
Bendahara                    : Ahmad Komarudin
Wakil Bendahara          :. H. Ujang Sumardi
B.     IMAROTUL MASJID (Kemakmuran Masjid)
1.      Bidang Koordinator Khotib
Ketua               : Alwi Sulaeman, S.Ag.
Anggota           : 1. Agus Salim, S. Ag.
                          2. Eman Rohmana
2.      Bidang Pengajian Rutin
Ketua               : Uci Sanusi
Anggota           : 1. Endang Irbar                                                                                                                                                                                      
                                                  2. Solihin
                                                  3. H. Ujang Hajere  
                  3.  Bidang PHBI & Qiyamu Ramadhan
                        Ketua               :. M. Ishaq
                        Anggota           : 1. Iing Sholihin, SE.
                                                  2. Cahyono
                                                  3. Suhendra
                  4. Bidang Pembinaan Potensi Pemuda & Remaja Masjid
                        Ketua               : Tb. Ule Sulaerman
                        Anggota           :. 1. Khaerudin 
                                                   2. Zaenal Abidin Affendi
                                                   3. H. Firdaus
                  C. RI’AYATUL MASJID (Pembangunan & Pemeliharaan Masjid)
                  1. Bidang Pembangunan & Pengembangan Sarana
                        Ketua               : H. Apad Supadma
                        Anggota           : 1. H. Slamet
                                                  2. H. Eman Lukman Hakim
                                                  3. H. Ardaya
                  2. Bidang Pemeliharaan sarana prasarana
                        Ketua               : Oni Sachroni
                        Anggota           : 1. H. Sidik S. Wijaya
                                                  2. Jajang Mubarok
                                                  3. Sahir
                  3. Bidang Dana & Usaha (Danus)
                        Ketua               : H. Samiranto
                        Anggota           : 1. Ahmad Kurnia
                                                  2. Cecep A. Sayidudin
                                                  3. H. Rani Buyung
                                                  4. Asep Padang
                                                  5. Robi’in
                                                  6. Evi Hasrim


IV. KELEMBAGAAN
1.      Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh, Wakaf & Qurban (Laziswaf Qurban)
2.      Lembaga Pendidikan Islam (RA, TK/TPA)
3.      Lembaga Kontak Majlis Ta’lim Muslimat (LKMM) Masjid Al-Barkah
4.      Lembaga Perekonomian Jama’ah Masjid / Koperasi Masjid (Kopmas)
                                                                Ditetapkan       : di Parungpanjang
                                                                Tanggal            : 23 Desember 2010


                        Ketua DKM,                                                    Sekretaris,                        H. Moh. Abduh                                          Abdus Sukur, S.Ag.Catatan :
  1. Ketua Bidang (Kabid) telah ditetapkan oleh ketua DKM sesuai hak prerogatifnya
  2. Anggota bidang dapat dirolling, ditambah atau dikurang oleh ketua Bidang (Kabid)
  3. Khusus ketua bidang pengajian rutin dirangkap oleh wakil ketua 
JOB DISCRIPTION
PENGURUS DKM AL-BARKAH PARUNGPANJANG
MASA BAKTI 2010 – 2015
I.                   PEMBINA
Membina pengurus dengan memberikan saran dan atau pertimbangan untuk kemajuan dalam peningkatan fungsi masjid bagi pemberdayaan dan persatuan ummat.
II.                DEWAN PENYANTUN / PENASEHAT
1.      Menjadi Donatur tetap
2.      mengusahakan pendanaan untuk penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan dan kegiatan masjid
3.      Memberikan motivasi, saran, pertimbangan dan nasehat serta mengarahkan pengurus dalam setiap  penyelenggaraan kegiatan kemasjidan
III.             PENGURUS HARIAN
A.     KETUA
1.      Memegang kebijakan umum dalam kegiatan pengurus
2.      Mengkoordinir, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap program kerja yang dilakukan pengurus
3.      Mengetahui dan mengatur keluar masuk keuangan masjid
4.      memimpin rapat pengurus
5.      Menandatangani surat-surat yang dikeluarkan pengurus masjid
6.      Menjaga kode etik dan keharmonisan antar pengurus
B.     WAKIL KETUA
1.      Berbuat dan bertindak dalam lingkaran garis kebijakan ketua
2.      Menjaga kode etik dan kekompakkan pengurus
3.      Menjalankan tugas rutinitas pengajian secara berkala baik mingguan, bulanan dan tahunan
4.      Mewakili ketua, apabila berhalangan
C.     SEKRETARIS
1.      Mendampingi ketua dalam rapat pengurus
2.      Mempersiapkan administrasi  /surat menyurat yang diperlukan pengurus
3.      Membuat naskah dan mencatat hasil rapat
4.      Menandatangani surat-surat yang dikeluarkan pengurus
5.      Menyusun draf program kerja kepengurusan secara periodik
6.      Menyiapkan SK yang perlu dikeluarkan oleh pengurus
7.      Memimpin kesekretariatan
D.  WAKIL SEKRETARIS
1.   Mengumumkan kegiatan dan keuangan masjid
2.   Menginventarisir,  menjaga dan memelihara asset masjid
3.   Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang diserahkan oleh se
4.   Mewakili sekretaris, bila berhalangan
E.   BENDAHARA
1.   Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas persetujuan ketua
2.   Membuat buku kas keuangan yang ditutup setiap bulan diketahui oleh ketua
3.   Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran setiap jum’at
4.   Membuat tanda bukti yang sah dalam penerimaan dan pengeluaran uang
5.   Menyusun laporan posisi keuangan secara rinci setiap 1 (bulan) sekali yang diketahui ketua dan melaporkannya pada dewan penyantun / donatur tatap
F.   WAKIL BEN
1.   Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan berkala baik mingguan, bulanan dan tahunan
2.   Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh bendahara
3.   Mewakili bendahara, apabila berhalangan
G.  BIDANG KOORDINATOR KHATIB
1.   Membuat jadwal khotib, imam dan bilal jum
2.   Menyiapkan dan menghubungi khatib jum’at dan hari raya
3.   Mengajukan Khatib / imam / bilal kepada pengurus
4.   Menyelenggarakan pelatihan kaderisasi khatib
5.   Mewakili khatib yang berhalangan atau menyiapkan badal khatib
H.  BIDANG PENGAJIAN RUTIN
1.   Menyelenggarakan rutinitas pengajian secara berkala baik mingguan, bulanan dan tahunan
2.   Mengajukan tenaga pengajar (guru) untuk pelaksanaan pengajian rutin
3.   Bekerjasama dengan anggota bidang lain untuk mengusahakan pendanaan / pembiayaan kegiatan
      pengajian.
4.   Melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran biaya pengajian secara tertulis kepada ketua atau
      bendahara setiap setelah acara diselenggarakan.
I.   BIDANG PHBI DAN QIYAMU RAMADHAN
1.   Menyusun agenda dan menyelenggarakan kegiatan peringatan hari besar islam (Maulid, Isra Mi’raj,
      Ramadhan, Hari Raya dan Muharam) secara periodik
2.   Bekerja sama dengan Remaja Masjid (RISMA) dalam menyelenggarakan kegiatan dan membentuk
      kepanitiaan
3.   Menyelenggarakan kegiatan amaliyah Qiyamu ramadhan seperti buka puasa dan sahur bersama, kultum,
      Qiyamul lail dan nuzulul qur’an
4.   Bekerjasama dengan pihak lain (sponsor) untuk mencari, mengusahakan pendanaan /  pembiayaan
      kegiatan
5.   Melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk kegiatan secara tertulis kepada ketua
      DKM
J.   BIDANG PEMBINAAN POTENSI PEMUDA & REMAJA MASJID
1.   Membina mental spiritual pemuda & remaja masjid agar aktif dalam kegiatan kemasjidan & keislaman
2.   Membentuk organisasi Remaja Islam Masjid Al-Barkah yang aktif
3.   Mengarahkan dan meningkatkan aktifitas kegiatan pemuda & remaja Masjid
4.   Bekerja sama dengan pihak terkait dalam pencegahan kena
K.  BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
1.   Bertanggung jawab atas bagunan dan fasilitas masjid
2.   Melaksanakan perbaikan / renovasi / rehabilitasi fisik bangunan masjid yang telah disetujui melalui
      musyawarah pengurus
3.   Membuat program pengembangan fasilitas masjid
L.   BIDANG PEMELIHARAAN SARANA PRASARA
1.   Mengawasi dan mengarahkan tugas kerja marbot
2.   Memelihara Kebersihan, kenyamanan dan keamanan masjid
3.   Menjaga seluruh sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki masjid
                 

M. BIDANG DANA DAN USAHA
1.   Mengusahakan Donatur tetap dan dermawan yang peduli terhadap kesejahteraan dan kemakmuran
      masjid
2.   Membantu bidang-bidang yang terkait dalam mengusahakan pendanaan setiap kegiatan kemasjidan
3.   Bekerjasama dengan pihak lain yang tidak mengikat dalam kegiatan dan pemeliharaan masjid
      Mengelola asset masjid yang dapat menghasilkan income bagi masjid.

IV. KELEMBAGAAN
      Lembaga-lembaga yang dimiliki merupakan asset masjid Al-Barkah yang memiliki hak otonom mengatur  dan
mengelola kegiataannya dan bertugas untuk melayani masyarakat pada umumnya dan jama’ah masjid padA
khususnya, serta secara periodik harus melaporkan kegiatannya kepada pengurus DKM.
              Lembaga tersebut antara lain 
              1.      Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Wakaf dan Qurban (LAZISWAF QURBAN)
              2.      Lembaga Pendidikan Islam (RA, TK/TPA)
              3.      Lembaga Kontak Majlis Ta’lim Muslimat (LKMM) Masjid Al-Barkah
              4.      Lembaga Perekonomian Jama’ah Masjid / Koperasi  
            

              posting by Sekretris DKM


               

Tidak ada komentar:

Posting Komentar